Rekreation

Jag kan erbjuda enskild ridning för dig som behöver det av en eller annan anledning. Vi vänder oss särskilt till dig som har ett funktionshinder och kanske behöver ha lite extra hjälp.

Jag har också körturer med häst och vagn alltifrån 1 timmes tur heldag. Körning fr o m 2010-06-15. För dagen kan jag ej erbjuda helt rullstolsburna personer denna tjänst men kan vid önskemål eventuellt tillgodose detta genom samarbete med annan företagare.

Vagnen är en träningsmaratonvagn med lågt insteg till vagnskorgen med 4 sittplatser (vuxna). Ytterligare en sittplats finns bredvid kusken. Minsta antal är 3 personer/tur. Barn under 13 år skall ha medföljande vuxen i sällskap.

Vid större sällskap kan speciella arrangemang anordnas beroende på önskemål, t ex halvtimmesturer eller en längre tur där man byter vid rastplats och kör samma väg tillbaka.

Se vidare under Pris/Alternativ