Kurser

Många människor kommer genom t ex sitt arbete i kontakt med hästar. Om man inte har eget intresse eller erfarenhet av hästar hamnar man lätt i situationer som p g a okunskap kan bli obehagliga eller rentav farliga.

Kunskap för säker hantering är därför nödvändigt. Tyvärr anses det ofta att den kunskapen skall finnas tack vare personens eget intresse. Men, inom andra områden skulle det vara otänkbart att hantera en maskin på ca 500 kg utan utbildning. Hästen är ingen dessutom ingen maskin med ”av- och på -knapp” utan en levande varelse som reagerar på människans förhållningssätt och andra faktorer runt ikring.

Kursverksamhet/föreläsningar kommer att finnas inom områden som bl a

Hästens beteenden – varför gör hästen så?

Säker hästhantering – minska skaderisken

Kommunikation människa – häst

Vad har du behov av?

Kontakta mig så skräddarsyr vi efter dina önskemål.

häst