CV

Undersköterska och har arbetat inom vård och omsorg sedan 1989. Sedan 2003 arbetar jag som personlig assistent för en person med förvärvad hjärnskada.

Förutom Ridterapiutbildning, 45 hp vid Mittuniversitetet i östersund, 2005-2008 har jag också Hästskötarutbildning 10 veckor och Handikappledarutbildning steg 1.

Jag har också under senare år deltagit i kurser, bl a Kommunikation människa häst, 4 dagar med Klaus F Hempfling, Hästar ridning, rädsla, säkerhet, 2 dagar med S Forsström och Ridterapi stroke och övriga neurologiska diagnoser, 1 dag med Pia Tillberg och Johanna Pechman.

Tränar regelbundet (dressyrinriktat) och deltar i kurser för instruktör samt har tidigare tränat tömkörning och körning för instruktör.

är medlem i Intresseföreningen för Ridterapi (IRT) och Ridterapi för alla.